Systémové upozornění
Hlavní informace

Dle nového Studijního a zkušebního řádu ČVUT jsou závěrečné práce psány v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

Žádosti o psaní práce v angličtině se již tedy nepodávají.

Další informace