Systémové upozornění
Hlavní informace

V minulých dnech proběhlo vyhlášení již 25.ročníku cen Wernera von Siemense a naše katedra má v Top 10 hned dva zástupce. Ing. Matěj Hývl, Ph.D. pod vedením RNDr. Antonína Fejfara, CSc.  získal 2.místo za svou disertační práci s názvem Aplikace mikroskopických metod pro charakterizaci křemíkových nanostruktur. Dalším zástupcem byl  Ing. Petr Valenta, Ph.D., který pod vedením doc. Ing. Ondřeje Klima, Ph.D. obsadil se svou disertační prací s názvem Laserem řízené zdroje elektronů a rentgenového záření v podkritickém plazmatu: Teorie a simulace krásné 6.místo.

Gratulujeme !

Kompletní výsledky najdete na stránkách soutěže ZDE

Matěj Hývl 

Další informace