Příkaz rektora č. 02/2022 k válečné situaci na Ukrajině