Systémové upozornění
Hlavní informace

S účinností od 1.6.2022 byl novým vedoucím katedry jmenován doc. Dr. Ing. Ivan Richter. Zástupováním vedoucího katedry byli pověřeni doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. a doc. Dr. Ing. Milan Šiňor.

Další informace