Systémové upozornění
Hlavní informace

Vedoucí katedry:

doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.

Zástupce vedoucího katedry:

doc. Ing. Ivan Richter, Dr. 
doc. Ing. Milan Šiňor, Dr. 

Tajemnice katedry:

Bc. Radka Mika Havlíková

Sekretářka katedry:

Lucie Žárová

Hospodářská pracovnice:

Dita Pokorná