Systémové upozornění
Hlavní informace

Odborníci a absolventi z Katedry fyzikální elektroniky hovoří o inerciální jaderné fúzi v celostátních médiích

Během měsíce prosince 2022 byla uspořádána tisková konference Ministerstvem energetiky USA, na které byl ohlášen významný pokrok v oblasti inerciální jaderné fúze. Byl oznámen významný milník, kdy z malé peletky naplněné deuteriem a tritiem a ozářené mnoha svazky laserů bylo získáno více fúzní energie než kolik bylo v laserových svazcích, které peletku (resp. zlatý váleček, ve kterém byla peletka umístěna) ozářily.

Tento významný vědecký milník byl komentován take odborníky v současné době nebo v minulosti působícími na naší katedře.

  • Rozhovor doc. Ing. Ondřeje Klima, D. v hlavní zpravodajské relaci Českého rozhlasu Radiožurnál lze dohledat zde od času 14:38.

https://www.mujrozhlas.cz/hlavni-zpravy-rozhovory-komentare/odpoledni-publicistika-zmeny-v-prezidentskych-kandidaturach

    • Výňatek z rozhovoru uveřejnila i TV Nova

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/479251-prulom-v-jaderne-energetice-americkym-vedcum-se-podarilo-neco-neuveritelneho

  • Rozhovor doc. Ing. Ondřeje Klima, D. v Respektu:

https://www.respekt.cz/rozhovor/jadernou-fuzi-zkrotime-tentokrat-doopravdy

  • Rozhovor s absolventem katedry Ing. Milanem Holcem Ph.D., absolventem oboru magisterského studia Informatická fyzika (nyní specializace Počítačová fyzika, obor Fyzikální inženýrství) a následně doktoranda na KFE si můžete poslechnout pod odkazem níže od času 3:52

https://radiozurnal.rozhlas.cz/magazin-experiment-8892252

  • S tímto naším úspěšným absolventem bylo publikováno také několik novinových rozhovorů.

https://www.lidovky.cz/orientace/veda/jaderna-fuze-energetika-energie-slunce-nif-national-ignition-facility-laser-eli-brezany-milan-holec.A221220_155610_ln_domov_pev

https://denikn.cz/1034988/do-patnacti-let-budeme-mit-fuzni-reaktor-rika-cesky-fyzik-ktery-byl-u-historickeho-prulomu/

  • Rozhovor prof. Ing. Jiřího Limpoucha, CSc v rámci Studia ČT 24 (Inerciální fúze, KFE, v čase 2:15)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/222411058031213/

Tyto výstupy jsou dokladem toho, že fyziku související s jadernou fúzí můžete studovat také na KFE, s dobrou možností následného uplatnění.