Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra fyzikální elektroniky vyhlašuje zadání nových témat studentských prací na AR 2022/2023. Oficiální zadání pro konkrétní studenty má být připraveno do konce října 2022, proto: 

Student(ka):

  • Vybere si rámcové téma (nebo témata).
  • Navštíví/napíše vedoucímu práce a v případě dohody se téma ujasní a upřesní tak, aby bylo ve zpřesněné formě oficiálně zadatelné na katedře.
  • Student(ka) obdrží oficiální zadání k dohodnutému tématu v průběhu listopadu 2022.

Vedoucí práce (nebo jeho zástupce na katedře):

  • Pošle do 13. října 2022 zadání pro konkrétní téma Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  • Zajistí, aby použití rámcového tématu bylo na webu katedry řádně uvedeno.

 

Témata prací pro AR 2022/2023 

# Typ práce Rámcové téma práce Vedoucí práce / konzultant Student(ka)
1 BP,VÚ,DP Spektroskopie aktivních laserových prostředí v rozsahu teplot 3,5 - 300 K Ing. Švejkar / Ing. Šulc  
2 Generace krátkých pulsů metodou mode-locking a Q-spínání Ing. Švejkar / prof. Jelínková  D.Popelová
3 Optimalizace výstupního výkonu laserů generujících v oblasti 2.8 µm Ing. Švejkar / prof. Jelínková  Z.Fialková
4 BP Výstupní charakteristiky oku-bezpečného laserového systému Ing. Němec / prof. Jelínková  
5 Rezonančně čerpaný Ho:GGAG laser Ing. Šulc / Ing. Kratochvíl  M.Coubal
6 BP,VÚ Aplikace mikročipových laserů na bázi Nd:YAG/Cr:YAG pro měření prahu poškození Ing. Šulc / Ing. Němec  
7 BP,VÚ Systém pro automatickou optimalizaci laserového rezonátoru Ing. Šulc / Ing. Vyhlídal  
8 BP,VÚ,DP Kryogenně chlazené mikročipové lasery na bázi Tm:YAG a Tm:YAP Ing. Šulc / Ing. Kratochvíl  
9 BP,VÚ,DP Kryogenně chlazený mikročipový laser Yb:YAG/Cr:YAG pro generaci krátkých impulzů Ing. Šulc / prof. Jelínková  E.Adamov 
10 BP,VÚ,DP Určení termo-optických parametrů laserových krystalů pomocí interferometrických metod Ing. Veselský / Ing.Šulc  
11 BP,VÚ,DP Měření doby života fluorescence pomocí pinhole metody Ing. Veselský / Ing.Šulc  T.Nováková 
12 BP,VÚ,DP Charakteristika laserových krystalů dopovaných ionty lanthanoidů pomocí Judd-Ofeltovi analýzy Ing. Veselský / Ing.Šulc  
13 DP Lasery s thuliem dopovanými fluoridy pro generaci krátkých impulsů Ing. Jelínek / prof. Kubeček  
14 Neodymem dopované fluoridové lasery pro generaci ultrakrátkých impulsů Ing. Frank / prof. Kubeček  F. Novák 
15 BP Split-step metody pro řešení parametricky vázaných optických vln Ing. Frank / Ing. Vyhlídal  
16 Pikosekundový optický parametrický oscilátor Ing. Jelínek / Ing. Frank  V.Grossmann
17 BP Titan-safírový laser Ing. Olšan / Ing. Frank  
18 BP, VÚ Optimalizace laserové rezonátoru pomocí automaticky říditélných zrcadel Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  V.Boušek 
19 BP, VÚ Vybrané metody měření profilů svazků Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  
20 BP, VÚ Teplotní stabilizace optických prvků Ing. Vyhlídal / Ing. Frank  T.Novotný 
21 VÚ, DP Teplotní závislost absorpčních a emisních účinných průřezů optických vláken dopovaných thuliem doc. Peterka (ÚFE) / Ing. Šulc  B.Jiříčková 
22 BP,VÚ,DP Automatizovaný skenovací detektor pro měření kvality svazku v blízké a střední infračervené oblasti spektra Ing. Novák (HiLASE) / Ing. Jelínek  D.Šedivý
23 BP,VÚ,DP Post-compression of high power femtosecond laser pulses for high-order harmonic generation Dr. Hort (ELI) / Ing. Jelínek  O.Sedláček
24 BP,VÚ,DP Cryogenic microchip nanosecond laser based on Ytterbium or Thulium doped laser materials Dr. Jambunathan (HiLASE) / Ing. Jelínek  
25 BP,VÚ,DP Passively Q -switched cryogenic Tm: Y2O3 oscillator Dr. Jambunathan (HiLASE) / Ing. Frank  
26 BP,VÚ,DP Cryogenic Yb:CALGO laser in the continuous wave and pulsed regime Dr. Jambunathan (HiLASE) / Ing. Frank  
27 BP,VÚ,DP Generace vysoce energetických elektronů z relativistické interakce laseru s plazmatem Ing. Nejdl / Mgr. Lamač  
28 BP,VÚ,DP Pokročilé terče pro generaci vysokých harmonických frekvencí Ing. Nejdl / Ing. Finke  
29 BP, VÚ Lagrangeovské a ALE metody pro hydrodynamiku prof. Liska  
30 VÚ, DP Interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální fúze doc. Klimo / Dr. Weber (ELI)  
31 BP,VÚ,DP Aplikace strojového učení při modelování interakce laserového záření s plazmatem doc. Klimo   
32 BP,VÚ,DP Atomové procesy v kinetických simulacích laserového plazmatu doc. Klimo   
33 BP,VÚ,DP Vliv silného externího magnetického pole na interakci laserového záření s plazmatem doc. Klimo   
34 BP,VÚ,DP Plazmová optika pro ultraintenzivní lasery, speciální terče a struktury doc. Klimo   
35 BP,VÚ,DP Mikroskopické modelování laserové interakce s pěnou doc. Klimo   
36 BP, VÚ Simulace interakce laseru s terčíky doc. Váchal / prof. Liska  
37 BP Cell-centered metoda ALE pro numerické simulace hydrodynamiky doc. Váchal  M.Butsko
38 BP, VÚ Modelování vzniku trhlin pomocí multi-materiálových numerických metod Ing. Klíma  
39 BP, VÚ Robustní výpočet průniků mnohostěnů Ing. Klíma  
40 BP, VÚ Řízení pohybu sítě v Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) simulacích Ing. Klíma  
41 BP,VÚ,DP Polarizace vakua v silném elektromagnetickém poli Ing. Jirka  
42 BP, VÚ Automatická klasifikace trajektorií v částicových simulacích plazmatu doc. Pšikal  
43 BP, VÚ Vyhlazování multi-materiálových výpočetních sítí doc. Kuchařík  
44 BP, VÚ Konzistence kinetické energie při interpolaci stavových veličin doc. Kuchařík  
45 BP,VÚ,DP Studium konvergence Lagrangeovsko-Eulerovských (ALE) metod doc. Kuchařík  
46 VÚ,DP Interpolace funkcí v okolí nespojitostí pro Lagrangeovsko-Eulerovské (ALE) metody doc. Kuchařík  
47 Energetická kalibrace detektoru SuperNEMO pro detekci dvojného beta rozpadu Mgr. Macko (ÚTEF) / Ing. Mašlárová  F.Koňařík
48 BP,VÚ,DP Pokročilé numerické metody v modelování HHG Ing. Vábek (ELI) / prof. Limpouch   
49 BP,VÚ,DP Speciální geometrie v generaci vysokých harmonických frekvencí Ing. Vábek (ELI) / prof. Limpouch   T.Němec 
50 BP,VÚ,DP Charakteristika tenkého kapalného terče pomocí optického sondovacího svazku Dr. Chagovets (ELI) / doc. Pšikal  
51 BP,VÚ,DP Kinetické modelování laserového plazmatu pomocí Vlasov-Maxwellova kódu RNDr. Mašek (FzÚ) / doc. Pšikal  
52 Mechanismy urychlování elektronů v předplazmatu hustého terče Ing. Babjak (ÚFP) / doc. Pšikal  M.Vlasák
53 BP,VÚ,DP Generace vysokých harmonických frekvencí mícháním laserového IR a THz pole Dr. Hort (ELI) / doc. Klimo  
54 BP,VÚ,DP Generace vysokých harmonických petawattovým laserem Dr. Hort (ELI) / Ing. Nejdl  
55 BP,VÚ,DP Bezčočkové zobrazování v XUV části spektra  Ing. Nejdl / Ing. Albrecht  
56 BP,VÚ,DP Kvantitativní rentgenové zobrazování Ing. Nejdl / Ing. Raclavský  
57 BP,VÚ,DP Generace rentgenových pulzů z relativistické interakce laseru s plazmatem  Ing. Nejdl / Mgr. Lamač  
58 VÚ, DP Vysokonapěťové generátory pro rentgenové lasery Ing. Jančárek / Ing. Nevrkla  
59 BP,VÚ,DP Real-time monitoring jako příprava pro AI a machinelearning v laserovém mikroobrábění Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek   
60 BP,VÚ,DP Samočistící povrchy pomocí laserem vytvořených mikro a nanostruktur Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek  K. Kobliha 
61 BP,VÚ,DP Laserem vytvořené mikro/nanostruktury pro biotechnologie Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek   
62 BP,VÚ,DP Periodické nanostruktury proti padělání, strukturální barvy a hologramy Ing. Hauschwitz (HiLASE) / Ing. Jančárek   
63 BP,VÚ,DP Možnosti numerických simulací nelineárních problemù ve fotonice a plazmonice doc. Šiňor / doc. Richter  
64 BP,VÚ,DP Možnosti paralelních výpoètù pro simulace fotonických a plazmonických struktur doc. Šiňor / doc. Richter  
65 BP,VÚ,DP Numerické metody koneèných prvkù (FDTD) a elementù (FETD) pro simulace fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Šiňor / doc. Richter  
66 BP,VÚ,DP Integrální metody hranièních prvkù pro aplikace ve fotonice a plazmonice doc. Šiňor / doc. Richter  
67 BP,VÚ,DP Metody pro modelování fotonických a plazmonických nanostruktur Ing. Kwiecien / doc. Richter  P.Klajs 
68 BP, VÚ Nelokální a kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Richter / Ing. Kwiecien  
69 BP,VÚ,DP Možnosti využití grafenu v fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Richter  
70 BP,VÚ,DP Subvlnově strukturované vlnovodné struktury doc. Richter  
71 BP,VÚ,DP Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Richter  
72 BP,VÚ,DP Vybrané problémy šíření elektromagnetického pole ve fotonických a plazmonických strukturách doc. Richter  
73 BP,VÚ,DP Fyzikální chování vybraných metamateriálů a metapovrchů doc. Richter  
74 BP,VÚ,DP Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách (pro senzorické aplikace) doc. Richter  
75 BP,VÚ,DP Povrchové vlny a efekty v nanostrukturách doc. Richter  
76 BP,VÚ,DP Nelineární efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Richter  
77 BP,VÚ,DP Základy fyzikálního chování kvantových nanostruktur RNDr. Ondič/doc. Richter  I.Bydžovská
78 BP,VÚ,DP Neklasické kvantové stavy svìtla a možnosti jejich aplikací doc. Richter  
79 BP,VÚ,DP Fyzika periodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Richter  
80 BP, VÚ Interakce kvantovaného optického pole s vybranými kvantovými systémy doc. Richter  
81 BP, VÚ Kvantové vlastnosti plazmonických nanostruktur: analýza a simulace doc. Richter / doc. Kalvoda  
82 BP,VÚ,DP Meze laditelnosti vlnové délky laserových diod Ind. Dominec (FzÚ) / doc. Richter  
83 BP, VÚ Zpracování interferogramů laserem vytvářeného plazmatu pomocí pokročilých algoritmů Ing. Krupka (ÚFP) / Ing. Martínková   
84 BP, VÚ Detektor brzdného záření využívající sloupek scintilátorových krystalů Ing. Krupka (ÚFP) / Ing. Martínková   
85 VÚ, DP Thuliem dopovaný vláknový zesilovač doc. Peterka (ÚFE) / doc. Richter  J.Pokorný
86 VÚ,DP Plasmonické nanostruktury pro miniaturní optické biosenzory prof. Homola (ÚFE) / doc. Richter  
87 VÚ,DP Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Homola (ÚFE) / doc. Richter  
88 BP,VÚ,DP Příprava polovodičových nanostruktur Dr. Grym (ÚFE) / doc. Richter  J.Macháček 
89 BP,VÚ,DP Elektrická charakterizace jednotlivých polovodičových nanotyček Dr. Grym (ÚFE) / doc. Richter  
90 BP,VÚ,DP Využití elektronových a iontových svazků pro přípravu a charakterizaci polovodičových nanostruktur Dr. Grym (ÚFE) / doc. Richter  
91 BP Mikroskopie s vysokou snímkovací frekvencí Mgr. Piliarik (ÚFE) / doc. Richter  
92 BP,VÚ,DP Nanoskopie rozptýleného světla na molekulách Mgr. Piliarik (ÚFE) / doc. Richter  K.Jiříková 
93 VÚ,DP Korelativní mikroskopie rozptylových značek Mgr. Piliarik (ÚFE) / doc. Richter  
94 BP,VÚ,DP Měření nelineárního indexu lomu metodou Z-scan Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
95 BP,VÚ,DP Fluorescence buzená dvoufotonovou absorpcí entanglovaných párů fotonů Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
96 BP,VÚ,DP Polaritony v organických materiálech Ing. Dvořák / RNDr. Michl  
97 BP,VÚ,DP Spontánní parametrická sestupná konverze Ing. Dvořák / doc. Richter  
98 BP,VÚ,DP Ovlivňování fotofyzikálních vlastností molekul pomocí plazmonických nanostruktur RNDr. Michl / Dr. Kapusta (Ústav Heyrovského)  
99 BP,VÚ,DP Přenos elektronové excitační energie v organických sloučeninách RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
100 BP,VÚ,DP Látky s dlouhou dobou dohasínání luminescence  RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
101 BP,VÚ,DP Nelineární optické vlastnosti molekul  RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
102 BP,VÚ,DP Agregací vyvolaná emise v organických sloučeninách RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
103 BP,VÚ,DP Termálně aktivovaná zpožděná fluorescence  RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
104 BP,VÚ,DP Inverze pořadí singletových a tripletových stavů v organických molekulách RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
105 BP,VÚ,DP Plastické scintilátory pro detekci ionizujícího záření  RNDr. Michl / Ing. Dvořák  
106 VÚ,DP Řídicí obvod detektoru jednotlivých fotonů se zvýšenou teplotní stabilitou prof. Procházka  M.Stavinoha
107 BP,VÚ,DP Řídicí elektronický obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty prof. Procházka  
108 BP Programové vybavení pro zpracování časové informace z GNSS přijímače prof. Procházka  
109 BP Kalibrace VLBI pomocí laserem generovaného frekvenčního hřebenu Ing. Blažej / Ing. Kodet  
110 BP,VÚ,DP Dolaďování vodíkového maseru soustavou hodin Ing. Blažej / Ing. Kodet  
111 VÚ, DP Analýza stability optických hodin geodetické observatoře Wettzell Ing. Blažej / Ing. Kodet  
112 BP,VÚ,DP Použití metody Monte Carlo k analýze chyb měření Ing. Blažej / Ing. Větrovec  
113 BP,DP Holmiový laserový systém s vysokou energií pulzu Ing. Mužík (HiLase) / Ing. Jelínek  
114 BP,DP Širokospektrální měřící metody pro rozměrné vysoce výkonné laserové svazky Ing. Mužík (HiLase) / Ing. Jelínek  
115 DP Magnetohydrodynamické simulace interakce laserového záření s terči prof.Limpouch / prof.Liska   J.Löffemann
116 DP Využití nanočástic při urychlování elektronů laserem Ing.Michal Nevrkla/Ing. Lorenz A.Špádová 
117 DP Pokročilé metody dekompozice radiačního pole hybridními pixelovými detektory Dr.B.Bergmann(UTEF)/doc.Šiňor  D. Garvey