Systémové upozornění
Hlavní informace

 

Témata prací pro AR 2022/2023 

 

# Rámcové téma práce Školitel / školitel specialista Student(ka)
FI_KFE01 Zesilování pikosekundových impulsů v blízké infračervené oblasti Ing. Jelínek / Ing. Frank  
FI_KFE02 Kompaktní diodově čerpané lasery pro generaci krátkých impulzů Ing. Šulc / prof. Jelínková  
FI_KFE03 Nové typy pláštěm čerpaných thuliových vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem doc. Peterka (ÚFE) / prof. Kubeček  
FI_KFE04 Raman scattering-based yellow light source for biomedical applications Ing. Smrž (HiLASE) / Ing. Frank  
FI_KFE05 Pulsní pevnolátkové lasery s vysokým výkonem emitující ve spektrální oblasti 1.9 – 3 um  Ing. Smrž (HiLASE) / Ing. Frank  
FI_KFE06 Spectrally-resolved picosecond laser induced damage threshold of transparent optical components in UV spectral range    Ing. Smrž (HiLASE) / Ing. Frank  
FI_KFE07 Pokročilé metody generace vysokých harmonických frekvencí Ing. Nejdl  
FI_KFE08 Numerické metody modelování interakce laserů s látkou prof. Liska  
FI_KFE09 Atomové procesy v kinetických simulacích laserového plazmatu doc. Klimo  
FI_KFE10 Vliv silného externího magnetického pole na interakci laserového záření s plazmatem doc. Klimo  
FI_KFE11 Plazmová optika pro ultraintenzivní lasery, speciální terče a struktury doc. Klimo  
FI_KFE12 Experimentální výzkum vzniku gamma záření v interakcích ultra-intenzivních laserových pulsů s plazmatem doc. Klimo / Dr. Condamine (ELI)  
FI_KFE13 Interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální fúze doc. Klimo / Dr. Weber (ELI)  
FI_KFE14 Teoretický výzkum interakce ultra-intenzivních laserových pulsů s plazmatem doc. Klimo / Dr. Gelfer (ELI)  
FI_KFE15 Kvantové vakuum jako nelineární prostředí doc. Klimo / Ing. Jirka (ELI)  
FI_KFE16 3D lagrangeovsko-eulerovský simulační kód pro hydrodynamiku doc. Váchal  
FI_KFE17 Pokročilé numerické metody pro hydrodynamické simulace plazmatu doc. Kuchařík  
FI_KFE18 Metody pro modelování pokročilých fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Richter  
FI_KFE19 Nelineární a povrchové efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Richter  
FI_KFE20 Fyzika periodických a kvaziperiodických fotonických a plazmonických nanostruktur doc. Richter  
FI_KFE21 Rezonanční efekty ve fotonických a plazmonických nanostrukturách pro senzorické aplikace doc. Richter  
FI_KFE22 Vlnovodné a fotonické struktury s kompenzací zisku a ztrát doc. Richter  
FI_KFE23 Grafen ve fotonických a plazmonických nanostrukturách doc. Richter  
FI_KFE24 Mikroskopie povrchových plasmonů pro studium buněčných procesů prof. Homola (ÚFE) / doc. Richter  
FI_KFE25 Řízení a diagnostika robotické stanice pro laserové zpevňování povrchu materiálů Ing. Blažej  
FI_KFE26 Metody pro jednofotonovou synchronizaci časových stupnic Ing. Blažej  
FI_KFE27 Detektory jednotlivých fotonů pro laserové měření vzdálenosti a sledování kosmické tříště prof. Procházka  
FI_KFE28 Elektronika časové měřící ústředny pro kosmické projekty prof. Procházka  
FI_KFE29 Development of laser plasma accelerators for radiotherapy prof.Limpouch / Dr.Grittani (ELI)  
FI-KFE30 Capillary discharge active optics Ing. Jančárek/ Ing. Nevrkla  
FI_KFE31 Periodické nanostruktury proti padělání, strukturální barvy a hologramy Ing. Jančárek / Ing. Hauschwitz  
       
KT01 Kvantové efekty v plazmonických nanostrukturách doc. Richter / doc. Kalvoda  
KT02 Neklasické kvantové stavy světla a možnosti jejich aplikací doc. Richter  
KT03 Příprava plasmonických struktur s vnitřní vazbou doc. Kalvoda / doc. Richter  
KT05 Perspektivní nanofotonické a nanoplazmonické struktury a v nich probíhající efekty pro kvantové technologie doc. Richter  
KT22 Plasmonické nanostruktury a jejich biologické aplikace prof. Homola (ÚFE) / doc. Richter  
KT23 Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Homola (ÚFE) / doc. Richter  
KT24 Kvantové vakuum jako nelineární prostředí doc. Klimo / Ing. Jirka  
KT25 Studium zpoždění detekce fotonů Ing. Blažej  
KT26 Optimization of laser wake-field electron beam for table-top FEL prof. Bulanov (ELI) / doc. Klimo  
KT27 Teoretické studium přenosu náboje v nanostrukturách doc. Jelínek (FzÚ) / doc. Richter/Dr. Hector Vazquez, (FzÚ)  
KT28 Elektronová struktura nízkodimenziálních systémů doc. Jelínek (FzÚ) / doc. Richter  
KT29 Studium molekulárních systémů na površích pomocí rastrovací mikroskopie doc. Jelínek (FzÚ) / doc. Richter  
KT32 Impact of plasmonic nanoparticles on the exciton management in polymer nanocomposites doc. Richter / RNDr. Pfleger (ÚMCH)  
KT34 Prostorová modulace světla založená na termooptickém efektu Mgr. Piliarik (ÚFE) / doc. Richter  
KT35 Sub-shot-noise interferometric scattering microscopy Mgr. Piliarik (ÚFE) / doc. Richter  
KT38 Laserem indukovaná rentgenová parametrická down-konverze na III-V polovodičových heterostrukturách doc. Richter / Ing. Nejdl  
KT39 Terahertz nonlinearities in semiconductor nanostructures Mgr. Němec (FzÚ) / doc. Richter  
KT40 Numerické simulace tepelně-optických jevů ve složitých laserových systémech Ing. Slezák (HiLASE) / doc. Čech  
KT41 Klasické a kvantové efekty ve fotonických nanostrukturách Ing. Potoček / doc. Richter  
KT42 Effects of prepulses on laser-driven ion acceleration doc. Pšikal / Dr. Giuffrida (ELI), doc. Kuchařík  
KT43 Organic halide perovskites: nature of defects and its effective passivation RNDr. Ledinský (FzÚ) / doc. Richter