Systémové upozornění
Hlavní informace

Odevzdání diplomové práce k červnové SZZ je do 2.5.2022 na sekretariát katedry. Odevzdávají se 3 výtisky, v případě žádosti o odložené zveřejnění 4 výtisky. V každém musí být vlepeno CD s elektronickou verzí práce. 

Další informace