Hlavní informace
# Rámcové téma práce Školitel / školitel specialista Student(ka)
FI_KFE01 Magnetohydrodynamické simulace interakce laserového záření s terči doc. Klimo  
FI_KFE02 Interakce laserového záření s plazmatem v kontextu inerciální fúze doc. Klimo  
FI_KFE03 Pokročilé numerické metody pro hydrodynamické simulace plazmatu doc. Kuchařík  
FI_KFE04 Machine Learning-Driven Modeling in Hydrodynamics and Plasma Physics doc. Váchal + Ing. Holec (LLNL)  
FI_KFE05 Spektroskopická charakterizace aktivních optických vláken pro vláknové lasery doc. Peterka (ÚFE) / Ing. Šulc  
FI_KFE06 Nové typy aktivních vláken pro vláknové lasery s vysokým výkonem doc. Peterka (ÚFE) / prof. Kubeček  
FI_KFE07 Post-komprese femtosekundových laserových impulzů o vysoké energii Dr. Hort (ELI) / Ing. Jelínek  
FI_KFE08 Generování harmonických frekvencí energetického laseru Ing. Novák (HiLASE) / Ing. Jelínek  
FI_KFE09 Study of laser-plasma interaction in a high repetition rate régime Ing. Jančárek / Dr. Green (ELI)  
FI_KFE10 Laser-driven Undulator Coherent Radiation Source Ing. Jančárek / Dr. Molodozhentsev (ELI)  
FI_KFE11 Efektivní mikro/nanostrukturování pomocí pokročilých technologií manipulace svazku Ing. Jančárek / Ing. Hauschwitz (HiLASE)  
FI_KFE12 Pokročilá diagnostika pro laserové urychlování elektronů s řízenou injekcí Ing. Nejdl / Dr. Grittani (ELI)  
FI_KFE13 Pokročilé metody generace vysokých harmonických frekvencí Ing. Nejdl  
FI_KFE14 Perspektivní nanofotonické a nanoplazmonické struktury a v nich probíhající efekty prof. Richter  
FI_KFE15 Detektory jednotlivých fotonů pro laserové měření vzdálenosti a sledování kosmické tříště prof. Procházka  
FI_KFE16 Elektronika časové měřicí ústředny pro kosmické projekty prof. Procházka  
FI_KFE17 Metody pro jednofotonovou synchronizaci časových stupnic Ing. Blažej / prof. Procházka  
FI_KFE18 Photon counting with time magnification Ing. Blažej / Ing. Kodet (TU Munich, SRN)  
FI_KFE19 Silicon anode materials for Li-ion batteries Ing. Červenka(FzÚ) / prof. Richter  
       
       
KT01 Towards XUV nonlinear optics Dr. Hort (ELI) / prof. Richter  
KT02 Teoretický výzkum interakce ultra-intenzivních laserových pulsů doc. Klimo  
KT03 Low-temperature photoluminescence properties of diamond optical centers in diamond prof. Richter / Dr. Ondič (FzÚ)  
KT04 Kvantové efekty ve fotonických a plazmonických strukturách prof. Richter  
KT05 Terahertz nonlinearities in semiconductor nanostructures Mgr. Němec (FzÚ) / prof. Richter  
KT06 Studium molekulárních systémů na površích pomocí rastrovací mikroskopie  doc. Jelínek (FzÚ) / prof. Richter  
KT07 Elektronová struktura nízkodimenziálních systémů doc. Jelínek (FzÚ) / prof. Richter  
KT08 Theoretical study of charge transfer in nanostructures Dr. Vazqueze / prof. Richter  
KT09 Plasmonické nanostruktury s extraordinární transmisí pro optické biosenzory prof. Homola (ÚFE) / prof. Richter  
KT10 Plasmonické nanostruktury a jejich biologické aplikace prof. Homola (ÚFE) / prof. Richter  
KT11 Prostorová modulace světla založená na termooptickém efektu Mgr. Piliarik (ÚFE) / prof. Richter  
KT12 Sub-shot-noise interferometric scattering microscopy Mgr. Piliarik (ÚFE) / prof. Richter  
KT13 Impact of plasmonic nanoparticles on the exciton management in polymer nanocomposites RNDr. Pfleger (ÚMCH) / prof. Richter  
KT14 Quantum transfers in real-life networks Ing. Blažej / Ing. Vojtěch (CESNET)